boerderij Martinizicht

Er lopen ongeveer 120 melkkoeien en net zoveel jongvee in het weiland vanaf april tot november, als het weer geen roet in het eten gooit tenminste. De 50 limosinkoeien grazen samen met hun kalveren vaak in een aangrenzend natuurgebied.

Evenals de 60 schapen, wordt er veelal op bloemrijke graslanden geweid, zodanig dat er voldoende ruimte is voor de ca.200 weidevogels. Deze weidevogels gebruiken vaak dezelfde weides als het vee om hun jongen groot te brengen.

Onder het kopje natuurbeheer kunt u de door ons beheerde nesten op de kaart vinden!

‘s Winters komt het vee in de stal, deze is in 2005 vernieuwd en bied plaats aan 250 dieren. Ze worden gevoerd met producten van eigen land zoals grasbrok, kuilgras & hooi. Allemaal 100% biologisch geteeld en gecontroleerd door skal.

Het overige vee staat in een gehuurde stal bij de buren.

Schapenhouderij

  De schapentak is de laatste jaren groter geworden en is uitgegroeid tot een kudde moe.. meer >

Biologische melk

Al vaak in april komen onze 120 melkkoeien van de stal in de wei om zo groen gras te eten en le.. meer >

Biologisch vlees

Toen in 1989 de eerste limosinkoeien uit Wychen op het bedrijf kwamen was de veetak voor biolog.. meer >

Natuurbeheer

Ongeveer 50 paren Grutto's komen ieder jaar terug uit Afrika om in de sappige graslanden van on.. meer >