wie we zijn

Aan de noordkant van de stad Groningen hebben, samen met ons drie kinderen, Jeltsje en Jan Hendrik een melk- en vleesvee bedrijf. De van nature zeer vruchtbare kleigronden worden in het voorjaar behalve door melk- en limosinvee ook door veel weidevogels gebruikt. U kunt onze dagelijkse werkzaamheden volgen via onze Facebook pagina V.O.F Martinizicht.

Biologisch

Door biologisch te werken produceren het rundvee en de schapen,vlees en melk dat uniek is. Enerzijds houdt biologisch in dat je geen kunstmest en geen vergif gebruikt. Anderzijds maken de vele bloemen en soorten grassen dat er veel meer hazen, weidevogels en insecten voorkomen (biodiversiteit) om zo de bijzondere smaak aan melk en vlees te geven.

Schapenhouderij

  De schapentak is de laatste jaren groter geworden en is uitgegroeid tot een kudde moe.. meer >

Biologische melk

Al vaak in april komen onze 120 melkkoeien van de stal in de wei om zo groen gras te eten en le.. meer >

Biologisch vlees

Toen in 1989 de eerste limosinkoeien uit Wychen op het bedrijf kwamen was de veetak voor biolog.. meer >

Natuurbeheer

Ongeveer 50 paren Grutto's komen ieder jaar terug uit Afrika om in de sappige graslanden van on.. meer >